Olimpiada historyczna

Obrazek do tekstu

Kancelaria Sejmu w ramach realizacji zadań związanych z upowszechnianiem wiedzy o parlamentaryzmie organizowała do 2007 roku, we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Historycznej, konkurs „Parlamentaryzm z Polsce”. Organizowany on był równolegle z Olimpiadą na szczeblu okręgowym i centralnym, a jego finaliści i laureaci, oprócz nagród rzeczowych mieli prawo wolnego wstępu na studia wyższe tak jak uczestnicy olimpiady. Dotychczasowa dwuetapowa formuła Konkursu okazała się jednak niewystarczająca, ponieważ uczelnie honorują jedynie tytuły laureata i finalisty trzystopniowych olimpiad przedmiotowych.

Komitet Główny Olimpiady Historycznej podjął w dniu 30 marca 2007 roku jednomyślną decyzję, że od roku szkolnego 2007/08 Olimpiada obejmująca działy: archeologię, starożytność, średniowiecze, epokę nowożytną, historię XIX wieku i historię najnowszą po 1918 r., zostanie rozszerzona o kolejny dział - "historia parlamentaryzmu w Polsce".

W grudniu 2007 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski objął patronatem Olimpiadę Historyczną. Kancelaria Sejmu nadal współdziała przy organizacji kolejnych etapów eliminacji części parlamentarnej Olimpiady, a najlepsi uczniowie będą mogli ubiegać się o tradycyjną już główną nagrodę Marszałka Sejmu oraz inne nagrody rzeczowe i książkowe.

Aktualne informacje o Olimpiadzie Historycznej

Warto przypomnieć, że do 2007 roku odbyło się 15 edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Parlamentaryzm w Polsce” dla uczniów szkół średnich, a pierwsza jego edycja, zorganizowana z inicjatywy ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu, znalazła się w programie obchodów 500-lecia powstania Sejmu Polskiego i została umieszczona w planach konkursowych Ministerstwa Edukacji. Organizacji Konkursu podjął się Komitet Główny Olimpiady Historycznej wspólnie z Kancelarią Sejmu. Konkurs ten corocznie przyciągał blisko tysiąc uczniów szkół średnich ze wszystkich województw. Uczestnicy pogłębiali wiedzę o tradycjach polskiego parlamentaryzmu oraz współczesnej organizacji i działalności Sejmu i Senatu. W eliminacjach I stopnia w ramach etapu okręgowego Olimpiady Historycznej uczniowie rozwiązywali test na temat historii i współczesności parlamentu. W finale składającym się z części pisemnej i ustnej – opracowywali jeden z czerech tematów, a następnie uczestniczyli w egzaminie ustnym, którego zwycięzca uhonorowany był główną Nagrodą Marszałka Sejmu RP. Laureaci i finaliści byli przyjmowani na studia prawnicze, historyczne oraz na politologię i stosunki międzynarodowe.