Informacje o SDiM

Obrazek do tekstu

„Postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, żeby cały naród mógł powiedzieć, czego mu potrzeba. Ale zapomnieliście, Panowie, że naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty: jeden dla dorosłych – i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych. A drugi będzie sejm dzieci – i tam dzieci będą posłami i ministrami. Ja wiem, że to jest trudne. Wszystkie reformy są trudne. Ale trzeba zacząć. Jeśli mnie się nie uda zrobić tak, jak trzeba, moje reformy dokończy mój syn albo mój wnuk.”

Król Maciuś Pierwszy

Pierwsza sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży odbyła się w 1994 r. z inicjatywy Pani Urszuli Pańko – wicedyrektora ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu i Pani Janiny Ochojskiej – Prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej, przy dużej pomocy organizacyjnej Pana Władysława Sierotnika – Prezesa Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” oraz Pana Tomasza Polkowskiego – Prezesa Towarzystwa „Nasz Dom”. Dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych obradowały na temat „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”.

Kolejnym sesjom Sejmu Dzieci i Młodzieży nadano rangę inicjatywy poselskiej, czego wyrazem było powołanie Zespołu Organizacyjnego, któremu do X sesji przewodniczyła posłanka Parlamentarnej Grupy Kobiet Pani Irena Nowacka (do 2004 r.), a następnie do XI sesji posłanka Pani Mirosława Kątna (do 2005 r.).

Od XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła Wszechnica Sejmowa wchodząca w skład Biura Korespondencji i Informacji. Pomocy w organizacji SDiM udzielają także posłowie z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Marszałek Sejmu RP wyraża zgodę na organizację kolejnej sesji i akceptuje jej wiodący temat oraz tematy prac szczegółowych. Na tej podstawie jest przygotowywany kalendarz prac Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Współorganizatorem przedsięwzięcia jest resort edukacji narodowej. Kuratoria oświaty powołały Wojewódzkie Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zespoły te, zgodnie z przekazywanym im terminarzem prac, powiadamiają uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju o tematyce danej sesji, wybierają posłów spośród autorów nadsyłanych prac, organizują przyjazdy członków komisji problemowych i posłów do Warszawy. W wielu województwach Zespoły Organizacyjne Sejmu Dzieci i Młodzieży są inicjatorami spotkań młodych posłów z miejscowymi władzami administracyjnymi i samorządowymi.

Należy podkreślić też ważną rolę Sekretariatu Posiedzeń Sejmu Kancelarii Sejmu. Jego pracownicy przygotowują scenariusz plenarnego posiedzenia, przeszkalają młodych marszałków, pomagają w prowadzeniu samych obrad oraz przygotowują stenogram z przebiegu obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Sejm Dzieci i Młodzieży zbiera się raz do roku, 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Nadmienić należy, że Polska jako pierwszy kraj w Europie zorganizowała tego typu przedsięwzięcie.